http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/detail1.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/mara.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/savlis-lovi.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/det2.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/Kurovoce.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bh.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/Kurovice-2.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/foto01.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/muzeum-2.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/h2.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bh3.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/foto04.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/pinda.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/andrea.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/Helfstyn-21_05_2011-by_Strix-0810.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/muzeum.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/foto02.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/krak.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bw.jpg
http://www.olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bh2.jpg

Současnost

Skupina historického šermu a vojenství Alt-Starhemberg Olmütz vznikla na přelomu let 2000-2001. Svůj název odvozuje od jména 54. c. a k. pěšího pluku v době jeho největší slávy. Více informací o tomto pluku a jeho sepjetím s městem Olomouc se dočtete zde. Skupina má cca 8 stálých členů a několik aktivních externistů, jejichž stručné ale výstižné profily jsou k nalezení v Bestiáři

Zaměřujeme se především na období třicetileté války, disponujeme cca osmi až dvanáctičlennou jednotkou mušketýrů, pro které byla dříve charakteristická modročervená uniforma vycházející z jediného dostupného zdroje o historii pluku (Stručné dějiny císařsko-královského pěšího pluku číslo 54. Viktor rytíř Neuwirth, Přeložil Jan Novotný. Vídeň 1885).  

DSC_9436_resize.jpgNa přelomu sezón 2009/10 byly v jednotce uniformy zrušeny a nahradil je "civilní" oděv střihu a barev adekvátních stavu a době. Toto rozhodnutí jsme přijali především z důvodu neprokázané uniformity císařských regimentů v třicetileté válce. Naši vojáci tak mají oděv v jakém by v dané době k jednotce narukovali, jediným společným prvkem je casaque šedé barvy, který takto považujeme za erár, jímž pluk vojáka vybavil. I tak tyto kazaky nejsou zcela jednotného odstínu, převládá jakási "střední" šeď a téměř každý kus je barevně mírně odlišný, což reflektuje nepravidelnost dodávek sukna a časové rozpětí kdy látka k pluku přicházela.

Jednotce velí důstojník v hodnosti kapitána, jehož šat, zbraně i výstroj jsou poněkud noblesnější a odpovídají tak vyššímu stavu, který k důstojnické hodnosti patří. Kapitán velí jednotce německy tak, jak v této době bývalo v našich zemích zvykem a pravidlem. Momentálně používáme sadu povelů převzatých z původní terminologie popsané v knize Waffenhaldlung von den Musketien, Röhren und Spiessen od Jacoba de Gheyna v roce 1615, jejíž originál jsme měli možnost prostudovat v archivu historických fondů zde v Olomouci. Do budoucna počítáme s novou povelovou a řadovou sadou z díla Johanna Jacoba Wallhausena - Kriegkunst zu Fuss z roku 1630, na které pracujeme.

Naše jednotka je na akcích zcela soběstačná a to téměř zcela v dobovém duchu. Disponujeme dobovým _MG_6872.JPG
táborem se stany pro vojáky, vybavenou kuchyní s jídelnou. Zastavěná plocha tábora v nijak zbytečně nerozmáchlé variantě zabírá plochu 15 x 20 metrů. Vojáci používají autentické nádobí, nářadí i další rozličné pomůcky, které jsou pro mušketýra nezbytné. Tábor je osvětlen několika replikami dobových luceren, ke svícení používáme výhradně svíce. Přestože to prozatím neklademe za podmínku, i spaní většiny vojáků je v dobovém duchu, což umožňuje při nahlédnutí do stanu vidět, jak se tenkrát v polních podmínkách žilo a nocovalo. Slamníky, kožešiny, vlněné deky. 

Způsob našeho pojetí je poněkud odlišný než tomu bývá u jiných skupin. Nepracujeme pro potlesk publika, přesto, že nás velmi těší, a je příjemnou odměnou za odvedenou práci. Naším hlavním motivem je však něco, co by se dalo nazvat slovy “výlet do 17. století”. Snad tam utíkáme, snad tam něco hledáme, jsme tam ale rádi…